Downloads

Dit Excel rekenblad berekent de ‘karakteristieke geluidwering van de gevel’ GA;k op basis van invoergegevens zoals het vensteroppervlak en het type beglazing. Voor een goede woonkwaliteit is het van belang dat geluiden van buiten niet te sterk binnen doorklinken. Daarom stelt het Bouwbesluit eisen aan de GA;k. De vereiste GA;k hangt af van de geluidbelasting op de gevels. Deze berekening/rapportage kunt u voor eenvoudige situaties -eventueel na controle door een deskundige- indienen als toelichting bij de omgevingsvergunning-aanvraag.
.

.

Measurement and auralisation tools

.
.
Rijksoverheid-logoMinisterie van BZ&K, 2015
Onlangs is de Handreiking Bouwbesluit&woning gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Deze zeer nuttige Handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor een woningbouwproject van toepassing en welke niet?). De handreiking is uitermate geschikt om onder de aandacht te brengen aan particuliere opdrachtgevers, of voor kopers van woningen. Het geeft uitleg aan de bedoeling van de diverse voorschriften in het Bouwbesluit en maakt op een zeer overzichtelijke wijze duidelijk waarom een regel in het Bouwbesluit staat. Tevens bespreekt deze handreiking  consequenties van de toepassing van de regels in de praktijk.