Installatiegeluid

Luchtbehandeling, koeling en andere gebouwinstallaties veroorzaken geluid. Installatie-ontwerpers en installateurs schakelen Geluidrapport.nl in voor:

– Geluidberekening voor het installatie-ontwerp

– Geluidmetingen en probleemoplossing

Met name in onderwijsgebouwen, kantoorgebouwen, horeca, omroepen en mediabedrijven. De ervaring met bouwfysica, thermisch comfort, luchtbewegingen en brandveiligheid komt zijdelings goed van pas, zodat in goed overleg de optimale oplossing wordt gekozen.

In het ontwerpstadium worden de installatietekeningen doorgenomen. Aan de hand van geluidberekeningen wordt beoordeeld of de geluidniveaus voldoen aan de gestelde eisen. Meestal volgen de eisen uit de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit of het bestek. Indien er geen beoordelingscriteria zijn overeengekomen, doet Kees Rijk een voorstel op basis van de geluidgevoeligheid van de betreffende ruimtefunctie.

De prestatie kan worden gewaarborgd met geluidmetingen bij oplevering. Geluidmetingen worden uiteraard ook uitgevoerd wanneer er geluidhinder is in een bestaande situatie.

Kees Rijk heeft ervaring met overspraak tussen ruimten, geluidemissie naar de omgeving, rapport Wet milieubeheer of Activiteitenbesluit, geluidmetingen, resonanties, koelleidingen, compressoren, luchtbehandelingskasten, ventilatorconvectoren, geluiddempers, geluiddempende slangen, geluiddempende roosters, geluiddempende omkastingen, regelkleppen, volumeregelaars, variabel volume regelaars, constant volume regelaars, luchtsnelheden in luchtkanalen en toevoerroosters.