Organisaties

  Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG

Delft: 015 3010235

  NLingenieurs

Den Haag: 070 3141868

  Stichting Innonoise

Apeldoorn: 055 5226463

  Nederlands Akoestisch Genootschap NAG

Nieuwegein: 030 8509707

  Bouwfysica Vereniging NVBV

  Nederlandse Vereniging voor Audiologie NVA

  Booosting

  Audio Engineering Society AES

Overheid

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Kenniscentrum Infomil

Den Haag088 6025333

  Bouwbesluit 2012

  Activiteitenbesluit

Onderwijs

  Technische Universiteit Eindhoven BPS

  Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica SKB

Hogere Cursus Akoestiek

Level Acoustics

Vacatures

  SPAingenieurs

Milieu, Bouwadvies, Ruimtelijke ordening, Brandveiligheid, Geluid, Beleid