Over mij

Professionele achtergrond

Ervaren allround akoestisch adviseur met bewezen expertise in geluidsbeheersing, geluidsisolatie, ruimteakoestiek, contactgeluid en productontwikkeling. Analytische vaardigheden gebaseerd op een solide begrip van de onderliggende fysica. Met aandacht voor bouwkosten, (brand)veiligheid, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Werkt samen en communiceert in ontwerpteams en bouwteams.

Projecten door heel Nederland, in teams voor DBBW, Drees & Sommer, PostNL, Signify, McKinsey, Boston Consulting Group, Deutsche Bank, Booking.com, Sika, BAM. Communiceert en rapporteert ook in de Engelse taal.

Kees Rijk

Telefoon

+31 6 44640023

Adres

Watertorenweg 24

NL6571CB Berg en Dal

Gevelgeluidwering

Bij nieuwbouw van woningen op een geluidbelaste locatie moet het binnenniveau voldoende stil zijn. Kees Rijk geeft aan de hand van geluidberekeningen de benodigde voorzieningen aan. In het eindrapport wordt onderbouwd dat de gevelgeluidwering voldoet an de Omgevingswet. Het rapport wordt ingediend om te mogen bouwen.

geluidrapport.nl

Akoestisch ingenieur die zich inzet voor een prettig gebouw en een productieve werkomgeving

Ik streef ernaar om hoogwaardige akoestische diensten te leveren die bijdragen aan een stillere en comfortabelere leef- en werkomgeving. Met mijn diepgaande kennis en toewijding aan kwaliteit, help ik mijn klanten bij het voldoen aan de hoogste akoestische normen en regelgeving.

Bij Geluidrapport.nl staat klanttevredenheid voorop. Ik werk nauw samen met de projectpartners om ervoor te zorgen dat het project succesvol en naar volle tevredenheid wordt afgerond.

Neem gerust contact op om te ontdekken hoe ik u kan helpen bij uw akoestische uitdagingen. Samen creëren we een fijne woon- en werkomgeving!

Akoestisch rapport

De naam ‘Geluidrapport’ wekt misschien de verwachting dat het vooral gaat om een rapport. Echter, het rapport is slechts het sluitstuk van de bijdrage van Kees Rijk: te beginnen met het kritisch bevragen van de uitgangspunten, vervolgens een scherpe analyse, het op maat afstemmen van de akoestische aanpak, en inderdaad ja, hechten we eraan om tenslotte alles netjes vast te leggen: het Geluidrapport. Het rapport wordt gebruikt voor de kwaliteitsborging  en vaak voor het verkrijgen van een vergunning.

geluidrapport.nl

Meetvaardigheden en apparatuur

Klasse I geluidsniveaumeter met 1/3-octaafbandfilters, smalband FFT-metingen, trillingsmetingen, geluidsoverdrachtmetingen voor ruimteakoestiek. Omnidirectionele geluidsbron. Directionele microfoons. Eigen techniek voor geluidsveldmeting.